Friskolor

Hej alla, förlåt att tiden inte riktigt räcker till att skriva ner sådant som jag reagerar på. Det är ju inte så att jag upplever att det inte finns något att reagera på, det finns massor där ute som vi borde ta tag i och protestera mot.

Nu har jag hört något på radion igen, den här gången handlar det om ett förslag från Moderaternas läger och gäller friskolorna. Man anser att kommunerna ska fråntas sin "vetorätt" vad gäller startande av nya friskolor. Att det går för sakta att starta en friskola och att det ska bli lättare och snabbare att starta en friskola. Jag anser att vi måste sluta eller i alla fall begränsa antalet friskolor. Friskolor har vi och det är bra, men de ska inte bli för många och med allt för skiftande inriktningar. Vi oroas allmänt över att det ska bli skolor med religiösa eller politiska inriktningar där vi är rädda att eleverna ska indoktrineras och påverkas i en, som vi ser det, negativ riktning. Faran finns att det blir en segregering i samhället med en uppdelning av eleverna/studenterna. Skolan är en rättighet och samtidigt en skyldighet för alla i Sverige, men vi måste ha en bra skola för alla. Utarmas hela systemet med att det blir för många val, där dessutom skolorna "bjuder" över varandra i erbjudanden till dem som väljer deras skola, så gynnas ingen av det i förlängningen.

Men varför ska det vara så bråttom med att ordna en friskola? Den tid som det tar idag är inte för lång, att starta en skola med det ansvar som det innebär ska inte få hastas fram. Inte heller är det väl meningen att stora privatfinansierade bolag ska ta hand om undervisningen i Sverige. Den kommunala skolan måste få finnas kvar och med den insyn och medbestämmande som det innebär. Vilket scenario skulle vi kunna måla upp om den kommunala skolan försvann, hela vårt samhälle byggs upp av ett ekonomiskt tänkande och för att driva något behövs kapital. I skolans värld är det både personal, material, pengar men framförallt ska dessa vara av bra kvalitet för att eleverna ska får en fullgod utbildning. Vilka konsekvenser blir det då pengarna sinar, hur på verkar det eleverna, inga pengar då dras det in på materialet, böcker och lokaler, undervisningen blir lidande. Resultatet blir en negativ spiral som drar med sig allt och det kan blir svårt att stoppa utvecklingen. För att ha en bra utbildningsmiljö behövs alternativ men det får inte bli så att det slår undan fötterna för det ena systemet, och som jag ser det är det offentliga, kommunala systemet som kommer att påverkas mest negativt.

Friskolorna är här för att stanna och vi har haft privata skolor i Sverige sen lång tid, så den tanken motsätter jag mig inte. Men att stressa fram nya friskolor företrädesvis under något undervisningsbolags paraply det anser jag att vi ska protestera emot.

Det andra förslaget som skolgruppen hade att det ska vara lättare än idag att stoppa en friskola som inte håller måttet, det anser jag är helt rätt. Ser man några felaktigheter så ska inte tiden få gå och man ska utreda till leda, sätt upp tydliga krav och uppfylls inte dem, dra då in skolpengen för den skolan och blir det inga förändringar dra då in tillståndet.

När man hör om sådana här förslag så inser åtminstone jag vilken makt media har i sådana här fall. Man pratar mest om det som stöter sig i förslaget men nämner bara i förbigående de bra i förslaget. Kanske man ska göra om benchmarketing konceptet, kolla vad de andra gör och gör det bättre till att kolla vad som förslås och ta ut det bästa ur det. Alltså plocka ut russinen ur kakan.

Dagens tankar från Inquam


Statliga penningaffärer

Hallå igen
Nu har jag hört nåt på radion igen, den här gången sas det att de svenska mynten i fortsättningen skulle tillverkas i Finland. Vadå? Tänkte jag, vad sysslar dom med nu då? Nåväl jag sökte lite på nätet och fann massor. Som att Sveriges riksbank redan sålt myntverket i Eskilstuna till finska statens myntverk, Rahapaja Oy. Svenska myntverket i Eskilstuna ingick i riksbankens dotterbolag AB Tumba bruk. Försäljningen skedde 2001 och meddelades i ett pressmeddelande 14 november från riksbanken. Anledningen till försäljningen var att riksbanken hade för avsikt att renodla sin uppgift, inte handla med pengar utan pengar?! Nej deras huvuduppgift ska vara att ansvara för ett stabilt penningvärde och främja finansiell stabilitet.

Så då kan man ju säga att sedan 2001 har våra mynt tillverkats av ett finskt företag, men i Sverige, eller hur? Nyheten på radion var, att våra mynt nu skulle tillverkas i Finland istället för i Sverige. Nu kommer min automatiska fråga: hur är det med konsekvensbeskrivning av detta? Har man kollat upp onödiga transporters miljöpåverkan. Det blir ju så att säga dubbla transporter, först av råmaterialet till Finland för tillverkningen och sedan till brukarna i Sverige. Miljöpåverkan samt ökat CO2 utsläpp ska, ensligt mitt synsätt, alltid ingå i en upphandling. Det ska inte bara vara att någon längre bort, kan lägga ett billigare bud, man ska bevisa att det blir billigare i alla led. Var kommer metallen till mynten ifrån? Hur transporteras den? Hur ska transporten av den färdiga varan göras? Hur ofta?

Jag läste en artikel i en av Sveriges dagstidningar och där kunde man läsa om upphandlingen av tillverkningen av de svenska mynten. Andra företag hade också lämnat in anbud, upphandlingen ska ju ut i hela EU.


Av tradition har alltid ett land tillverkat sina egna pengar, sen tidigt 1600 tal fanns tillverkningen i Stockholm. I de nordiska länderna låg mynttillverkningen i deras huvudstäder. Förra året tillverkade de anställda på AB Myntverket i Eskilstuna 200 miljoner svenska och utländska mynt. När Riksbanken skulle upphandla tjänsten för kommande år anmälde sju mynttillverkare sitt intresse. Det svenska Myntverket slogs ut samtidigt som serbiska Narodna Banka Srbije, tyska Staatliche Münzen Baden-Württemberg och Belgiens nationella myntverk. De tre som kvalificerade sig var Royal Mint i Storbritannien, Spaniens Real Casa de la Moneda samt Myntverket i Finland AB (Rahapaja OY). Av dem var det bara Myntverket i Finland som lämnade in ett slutligt anbud, och därmed är det klart att de svenska guldtiorna, femkronorna, enkronorna och femtioöringarna kommer att tillverkas i Vanda nära Helsingfors framöver. Avtalet gäller i tre år, med möjlighet till maximalt tre års förlängning.


Så sedan årsskiftet 2008 tillverkas nu de svenska mynten i Finland av moderbolaget, alltså de som redan köpt upp myntverket i Eskilstuna. Men varför flytta tillverkningen till grannlandet då man redan har en fabrik i brukarlandet?

Enligt pressen så föll upphandlingen på att man var tvungna att följa upphandlingslagen och att myntverket hade slarvat i sin ansökan. Myntverket hade tydligen ramlat på något miljökriterium. Agneta Rönström, administrativ chef på Riksbanken: - Vi följer Lagen om offentlig upphandling. Enligt vår bedömning uppfyller Myntverket inte våra "skall-krav", och det är nödvändigt om man ska kvalificera sig, säger hon.(citat från www.DN.se 1 okt 2007). Därmed sättes punkt för det historiska arvet av 1012 års obruten mynttillverkning i Sverige. Det finns olika sätt att skriva historia och bli hågkommen på!


I Eskilstuna blir man inte arbetslös, där tillverkas mynt till andra länders riksbanker, medaljer till Nobelpriset, Svenska Dagbladets bragdmedalj och statens belöningsmedaljer.


Idag är det mycket debatterande i media om utförsäljning av statliga företag i Sverige. Myntverket såldes 2001 under förra regeringens mandatperiod. Men de som skriker högst nu de har redan glömt sina egna affärer. Men det är alltid lättare att klaga och kritisera andra än ta på sig skulden för egna misstag. Detta torde alla tänka på, både makthavare och vi vanliga!

Tills något mer retar mig

Eder Inquam

Kvinnojobb och strejk

Lite tankar om sjuksköterskornas strejk


Hur kan det komma sig att just den yrkesgruppen har så dåligt betalt? Är det inte helt enkelt därför att det är ett kvinnoyrke. I Finland var det nära att hela yrkeskåren sa upp sig, för att visa sitt missnöje och markera sitt ställningstagande. Men samtidigt måste man som yrkeskår ha allmänhetens gillande och accepterande, försvinner förtroendet från den breda massan, ja, då blir det inte roligt för yrkesgruppen, det kan t.o.m. bli en negativ respons med spott och spe. Härom året försökte sig kommunal på en låglönesatsning, även där var det mest kvinnor som berördes. Man ville att kollektivet skulle vara solidariskt och låta vissa grupper få löneförhöjningen medan andra skulle stå tillbaka. Vilket naturligtvis inte gick för sig.

Varför är det just kvinnor som hamnar i dessa låglönegrupper. Varför har de arbeten som kvinnor utför lägre status? Och varför har man hittat på olika tariffer beroende på kön?

Det sägs rent ut att kommer det för många kvinnor in i en yrkesgrupp då sjunker statusen!

Väldigt märkligt, men vilket ansvar har vi då i dessa tankebanor. Hur agerar de tjejer/kvinnor som blir mamma/mor? Försöker man peppa sina döttrar att ta för sig och lära sina söner att vara ödmjuka och toleranta? Svaret på den frågan kan vi se runt om oss i samhället, gå in i vilken klädbutik som helst så ser man skillnaden mellan flickor och pojkar. HM, KappAhl, Lindex, Domus, JC ja i alla dessa butiker har vi rosa pluttenuttiga kläder med glitter och trams till flickorna och murriga mörka färger med knäppa detaljer till pojkarna. Jag för min del köper aldrig annat än neutrala kläder till barn.

Indoktrineringen av de små liven startar tidigt så det är inte så konstigt att det blir som det blir. Det är dags för alla flickor-tjejer-kvinnor-damer att slänga av sig det ok vi har på våra axlar, Florence Nightingale syndromet. ( för den intresserade läs på Wikipedia om Florence http://sv.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale, klicka på länken och läs).
Det sägs att kvinnor har det naturligt i sina gener att vårda, ta hand om, må så vara, men det är inget som med automatik ska göra att kvinnor har lägre lön än sina manliga kollegor.


Tittar vi tillbaka i tiden, så har kvinnorna alltid dragit ett tyngre lass än männen, då var det en praktisk uppdelning som man inte pratade så stort om. Under tider då männen varit borta från hus och hem har kvinnorna skött allt. Under andra världskriget så lovordades alla dessa kvinnor som ställde upp och jobbade i fabrikerna som byggde flygplan, som höll industrin igång. Man sa rent ut att hade inte kvinnorna funnits, ja då hade det inte funnits någon infrastruktur att falla tillbaka på, då kriget var slut. På vilket sätt har kvinnornas arbete premierats sedan dess? Då kriget var slut så slängdes kvinnorna ut, de skulle tillbaka till hemmen och sköta sitt, "bliv vid din läst". Tyvärr var det inte så enkelt och det är det inte än heller. Ett eget arbete ger frihet och en möjlighet att klara sig själv. Men de gamla tankemönstren lever fortfarande kvar. Idag ska kvinnan göra lika mycket mannan, dvs. jobba heltid men plus att hon också ska sköta hem och barn plus hinna med like allt extra som dyker upp som t.ex. förenings aktiviteter för/med barnen.


Nu har jag kommit långt ifrån strejken men det är lätt att man svävar iväg, och jag tror att det ligger så mycket annat bakom, denna motvilja att ge kvinnor den lön som de förtjänar. I sammanhanget finns också ett annat stort problem, det är ju så många kvinnor vi pratar om! Alla dessa lågavlönade kvinnor, ska alla dessa ges en skälig lön för deras arbete då skulle troligen hälften av alla jobben försvinna och då skulle inte några verksamheter fungera! Vad ska vi göra då? Jo, ta bort de delade tarifferna, kan männen ha högre lön än kvinnorna, ja då kan alla ha samma lön. Börja där, höj lönerna till samma nivå, männen kan vara utan löneförhöjning under en treårsperiod medan kvinnorna fasas in på samma nivåer. Detta gäller i hela samhället. Vi måste få bort statusskillnaden mellan könen. Lyckas vi med det, ja då behöver inte sjuksköterskor eller andra grupper strejka som idag, för då blir deras arbete något som vi värdesätter på ett helt annat sätt.

Så klart att det finns massor med grupper i samhället som borde få högre lön lika väl som det finns grupper som borde få lönesänkningar!

Många tankar blev det, och med förhoppning om att sjuksköterskorna kommer till en bra uppgörelse, så avslutar jag för denna gång.

Lev väl Inquam


Statliga affärer

Hörde på tv nyheterna att Vin & sprit affären var klar, alltså försäljningen av det statliga bolaget. Jag tänkte hur dum får man bli?! Vem har egentligen givit våra makthavare mandatet att sälja ut ett statligt bolag? Detsamma gäller föresten med försäljningen av Telia. Statliga bolag det är ju vårat, vi som bor i landet, det ska man inte kunna göra som man vill med, bara för att man råkar sitta i regeringsställning. Ser vi på Vin & sprit så generade det ett antal miljoner till stadskassan som sedan kunde användas som delbetalning av de alkoholrelaterade sjukdomar som behandlas av den allmänna sjukvården. Visserligen fick man aldrig in så mycket pengar att det täckte, vad dessa sjukdomar kostar vården årligen. Men nu då, nu blir det bara kostnader för staten. Möjligheten att dessutom använda styrmedel genom det statliga Vin & sprit den är också borta.

Nu lovar de franska köparna att inget ska förändras, att allt ska fortsätta som innan köpet, fan trot!  Att man tror på decentralisering och ska låta verksamheten i Åhus bestå, jaha vilka garantier har man för det. Den som köpt bolaget kan ju göra vad dom vill med det. Antingen säljer man nåt eller så säljer man inte. Skulle inte tro att det finns med en massa om-klusuler där köpet går tillbaka om köparen inte sköter sig. Undrar om det går att förstatliga igen om man så vill? Skulle vara intressant att veta!

Ett stort franskt bolag har genom detta fått tillåtelse att köpa ett av de starkaste svenska varumärkena: Absolut Vodka. Jag tycker att det är ren skandal att denna försäljning fått ske. Vad ska alla pengarna som man får in på försäljningen användas till, ska man betala av vår utlandsskuld eller kanske det ska gå till miljösatsningar utomlands eller något annat behjärtansvärt projekt.


Fast egentligen är det ju medborgarnas pengar, så ge dom till oss på något vis. Inte som förra regeringen som sålde Telia till oss, folkaktien kallade man den, vinst för staten och förlust för medborgarna!

Samtidigt med detta så ska man dra upp mutskandalen i Afrika om JAS planen, vilket trams, alla vet att i alla länder runt om på moder jord måste man muta sig till kontrakt. Alla vet detta utom svenskarna.

Nog om detta nu ingen ide att gråta över spilld mjölk även om en tår av ilska är svår att hålla tillbaka.

Eder Inquam


Resursslöseri

Finns det fler, som liksom jag, retar upp sig på hur svårt det kan vara att få ut den sista ur yoghurtförpackningen. Fast det är inte bara yoghurten, det gäller det gäller de flesta förpackningar. Att sätta en skruvkork överst och i mitten så att man alltid måste ta isär för att få ut allt. De traditionella gamla tetrapacken och purepacken är de bästa. Varför förstöra ett vinnande koncept, en förpackning som trots allt fungerar, genom att blanda ihop olika material, papper och plast. Alla andra förpackningar är lika idiotiska.
Varför inte ha ett krav på förpackningstillverkarna att det inte ska var något kvar då den är tom och vi inte får ut mer ur den.

Jag läste i en artikel om att vi slänger massor med mat på detta sätt. Korvarna med sylt eller marmelad har ca 4 % kvar som slängs, ketchupsflaskan har ca 5 % kvar då vi slänger bort den. I Metalltuberna med kaviar eller ost finns ca 6 % kvar.


Men inte bara mat även andra förpackningar som t.ex. tandkrämstuben är en stor "slösare" plasttuberna innehåller ca 10 % då vi kastar bort den.


Enligt rapporten så slänger vi bort ett värde av 500 miljoner kronor årligen, ett otroligt resursslöseri.


Det borde finnas någon som tycker att detta borde åtgärdas, sätta ett stopp för detta resursslöseri i en värld där så många svälter slänger vi bort massor med mat!
Samtidigt med detta, hör vi på radion, att det inte längre finns några lager med spannmål i världen. Vi misshushåller med våra resurser, vi slösar med vår föda använder spannmålet till bränsle istället för mat, slänger massor med mat. En nedåtgående spiral.

Vi får göra det vi kan själva, för att komma tillrätta med detta. Handla förnuftigt och undvik att slänga allt för mycket.


Sorgens dag

Nu hör vi på nyheterna om att en ung tjej med invandrarbakgrund har förolyckats. Hon har fallit från en balkong på fjärde våningen. I nyheterna talas om att det ska vara ett mord, ett hedersrelaterat mord. Kan någon förklara för mig varför i hela värden det ska kallas hedersrelaterat. Det är inte något hedersamt att mörda någon. Allt snack om heder är skitsnack. Genom att kalla det för hedersrelaterat har man gett agerandet legitimitet! Det är enligt mitt sätt att se på saken helt befängt. Ett mord är ett mord och kan aldrig accepteras genom att kalla det för något annat. Alla som bor i Sverige ska följa svensk lag. Förr i tiden så sades det att man skulle ta seden dit man kommer. Det enda raka är att helt ta avstånd från ordet hedersrelaterat över huvudtaget. Kommer det hit människor från andra kulturer och vill bo i vårt land ska de följa våra regler våra lagar. Det kan vara svårt, men det finns inga genvägar. Har man problem med detta, kanske man ska överväga sitt val av tillflyktsort.

Jag anser att vi i Sverige ska hjälpa alla som flyr undan krig och förföljelse, men den hjälpen ska inte rättfärdiga att man tar livet av sina döttrar som anammar den nya kulturen. Att försöka ta efter och göra som de andra i det land som man flytt till är bara ett friskhetstecken. Allt annat är bakåtsträvan och tyst förtryck. Att som man, gömma sig bakom sin tradition och sin kultur för att tvinga sina familjemedlemmar till lydnad och tystnad är fegt och sorgligt.

Jag blir så ledsen då jag hör om sådant här, framförallt att termen hedersmord överhuvudtaget har accepterats och gett legitimitet år mord.

Vi måste tillsammans protestera mot detta. Stötta de tjejer och kvinnor som känner sig hotade. En enad front, där vi visar vårt förakt mot den här typen av förtryck.
Sorgsen Inquam


GMO fritt val eller inte

För ett bra tag sedan såg jag på TV om att man nu har bestämt sig för att GMO, inte är farligt och därför inte behöver särbehandlas. Inte heller är en märkning av dito nödvändigt, det är ju som vanliga organismer, ingen skillnad. Vad är då GMO, genetiskt modifierad organism, definieras som en "organism där det genetiska materialet har ändrats på ett sätt som inte sker naturligt genom parning eller naturlig rekombination". I lagens mening är "organism" en biologisk enhet som kan föröka sig eller föra över genetiskt material, vilket också inkluderar frön, frukter och pollen.

Det kanske inte påverkar oss människor direkt genom att vi äter av GMO men vi kanske gör irreversibla saker med andra organismers arvsmassa som visar sig om flera generationer. Monsantos är ett företag som tillverkar både gröda och växtgift, där deras gröda tål deras växtgift, måste vara en effektiv affärsidé. Jag anser att sådan vetskap borde göra oss väldigt restriktiva mot GMO överhuvudtaget och framförallt göra vårt yttersta, för att alla GMO produkter ska märkas. I och med att produkterna är märkta så kan vi som konsumenter göra vårt val, vi kan själva avgöra om vi vill ha sådana produkter eller inte! Det är inte meningen att den möjligheten ska försvinna/tas ifrån oss i ett demokratiskt samhälle. Lobbyisterna och därigenom Monsanto har lyckats i sitt försåt i USA för där är det bestämt att GMO föda inte ska märkas. Jag ser det som att man vill Mörka det hela, man är inte riktigt ärlig mot konsumenterna och samhället. Varför törs man inte låta varorna vara GMO märkta är det kanske så att det är något skumt med dem ändå? Tanken smyger på mig, jag tycker det verkar skumt.

På länken här nedan finns en översättning av de två första kapitlen i en intressant bok, och i artikeln även en länk till originalet. Läs gärna igenom det som står där. http://www.2000taletsvetenskap.nu/recensioner/recens37.htm

Som en förlängning av detta så har en film haft premiär på Sveriges biografer, filmen heter I am Legend och handlar om vad som hände i ett fiktivt samhälle där mässlingsviruset modifierades och resultatet blev en katastrof. Amerikansk film där man påvisar en risk, måhända deras sätt att protestera mot sitt samhälle eller bara ännu ett försök att skapa kassasuccé.  Oavsett så är det våra val som konsumenter som avgör en varas framtid. Fråntas vi denna möjlighet så anser jag att vi bör bojkotta varor från länder där man inte har märkning av sådana varor.
Genom att välja ekologiskt producerat undviker vi GMO det är värt priset.
Inquam


Livsmedel till mat eller bränsle

Ingenting är nytt under solen sägs det... hörde på radion om att de höga livsmedels priserna kommer att gynna de fattiga bönderna i Afrika, om dom nu lyckas producera mer än dom gör idag. Syniskt uttalande, men tyvärr så sant. Det som odlas av dessa fattiga bönder hamnar antingen på det egna bordet eller det eventuella överskottet, på deras lokala marknader och inte på någon exportmarknad där bonden kan tjäna stora pengar. Men varför stiger då priset på livsmedlen, klart en orsak är att vi blir fler och fler som ska ha mat men det är inte hela sanningen. Andra större makter är i rörelse, idag har bonden ett val, sälja till mat eller till de företag som producerar biobränslen. Får man högre betalt för sin skörd om grödan blir till biobränsle och så småningom en del i bränslet E95 så är det klart att man säljer dit man får mest betalt. Hur kan det komma sig att vi använder våra grödor till biobränsle istället för till mat, då det ju är stor del av jordens befolkning som svälter.

Det beror till stor del på att hela världen går i de sju systrarnas ledband, de stora oljebolagen, dessa ser hellre att vi kör på olika blandningar där man spär ut bensinen än går över till helt oljebefriade alternativ. Så länge som dom tillåts styra så kommer utvecklingen och forskningen inom de alternativa framdrivningarna att hindras eller i alla fall saktas ner. Funnes inte intressena inom oljeindustrin så skulle våra bilar drivas med helt andra system och oljan skulle användas till betydligt nyttigare saker än bara eldas upp!

Alternativ behövs då den globala uppvärmningen ställer till allt fler oanade problem som t.ex. att det regnar på Antarktis vilket gör att pingvinerna får problem, deras miljö ska var i det närmaste regnfri, snö, blåst och kyla är deras melodi.

EU anser dessutom att vi i Sverige ska minska våra CO2 utsläpp med ytterligare 20 % oavsett de besparingar och neddragningar som vi redan gjort. Var ska den minskningen ske? Det är snart dags att slakta den heliga kon - transporterna i vårt land. Varför ska det köras så många långtradare samtidigt som järnvägen kör samma väg. Så svårt kan det väl inte vara att styra över all trafik som går att köra på järnväg dit och bespara oss det onödiga utsläppen som denna dubbelkörning ger. Inför ett CO2 tillägg på alla transporter låt lastbilarna betala sina kostnader det kan väl inte vara rimligt att man ska kunna köra varor med lastbil genom hela Europa och inte behöva betala för sina utsläpp och onödigt slitage på vägar mm. Tittar vi söderut i central Europa så transporteras mycket på vatten, man har ett väl utbyggt kanalsystem där pråmar kör massor med gods. Här i Sverige tror man visst att båtar det är Viking Line eller Stena Line där man åker på kryssning och har kul. Lastbåtar det har man glömt vad det är. Konstigt att man i land med så lång kust inte utnyttjar sina vattenvägar. Hoppas att våra politiker törs agera i denna fråga och löser problemet med alla onödiga transporter.

Just in time - konceptet är egentligen Japanernas hämnd på oss i västvärlden, för att vi anföll dom, det var dom gav oss dessa evinnerliga långtradartransporter och med dom avgaser och föroreningar.


Gott Nytt År alla där ute

Inguam


Dan före Dopparedan

23 december


Än är det inte julafton, men det närmar sig tolvslaget. Denna för mig underbara högtid men med så många måsten. Hur många är vi som pysslar och sysslar inför julafton som fixar och donar för att allt ska bli så bra som möjligt? Massor av oss finns i hela landet, varför är vi sådana slavar under våra egna kvarnstenar. Mindre stress och färre måsten skulle vara bra för flertalet av oss som inte gått och lagt oss ännu.

Hur många av oss drömmer om att kunna åka bort nånstans över julen, kanske ta in på ett hotell där allt finns, all den mat som man inte hinner äta upp hemma. Tänk att bara få sätta sig vid ett bord ta från ett bord bara det som jag vill ha och slippa bry sig för det som dom andra vill ha. Jag hörde en person som sa att julmaten den hinner man aldrig äta upp utan den "slits ut" fram och tillbaka i kylskåpet i en vecka, efter den tiden är det både maten och ätarna som är slitna. Vi drömmer om den perfekta julen men den mat och de julklappar som vi önskar våra nära och kära vi vill ge våra nära det bästa och det vi tror att dom vill ha, det blir till en spiral av måsten och krav som vi dansar efter.

Flera av oss avnjuter flera julbord innan själva julen är här, det kan vara firman/jobbet skolan eller bara ett kompisgäng som går ut och äter ett av alla de julbord som serveras i vårt avlånga land. Vi tar för oss av det vi vill och äter så vi nästan mår illa. Julbord börjar serveras tidigt allt för kommersen ett nytt sätt för etablissemanget att suga ur oss lite mera surt förvärvade pengar. Men även detta hör julen till, att få provsmaka lite på det som vi sen ska kunna frossa hemma hos oss själva.

De olika näringsställena lockar med olika varianter på julbord, men vad vill vi egentligen ha? De flesta vill ha sill och potäter, inte speciellt dyr mat, sen ska det finnas lax av flera de slag, skinkan icke att förglömma och så allt det småvarma. Olika vanor i olika delar av landet men ack så gott. Men får man inte den julmat man vill ha ja då blir man lite sur. Eller tänk att lockas med en inbjudan om julfest och så får man nymodig mat, igen skinka ingen prinskorv, nej då blir vi sura igen. Julen är en mysig högtid men det behövs så lite för att det ska gå snett. Vi är väldigt bundna till våra traditioner vad gäller julen, vi är mer flexibla under de andra högtiderna och storhelgerna. Nästan så man kan ha en slogan: Rör inte min Jul. Viktor Rydbergs rim om enbart tomten är vaken, men så här dan före dopparedag är vi fler än tomten som är vakna. Julen är den helg som jag värdesätter mest, det är mörkt det blir så mysigt med alla ljus finns det snö så skiner den upp, det ska helst också vara flera grader minus.

Minutvisaren kryper sakta fram mot tolvslaget, jag ska fortsätta en lite stund till.


God Jul önskar jag er alla
Inquam


Fri sjukvård, ett måste i ett rättvist samhälle

Alla ni, som förespråkar att all sjukvård i Sverige ska privatiseras, råder jag helhjärtat, att först titta på filmen Sicko, gjord av Michael Moore. Efter att ha sett filmen är jag om möjligt ännu mer motståndare mot ett samhälle som gör profit av sjukdom och olycksfall. Att släppa in lobbyisterna som förespråkar och jobbar för detta, är som att släppa in en räv i ett hönshus! Vi måste på alla sätt hindra alla försök till privatisering av den allmänna vården.

Privat sjukhus har alltid funnit och kommer väl att finnas framöver också, men att närma sig det samhälle och den människosyn, som beskrivs i filmen är horribelt. Jag anser att alla som verkar för en utveckling åt det hållet, måste besinna sig och tänka om. Se filmen och låt höra era åsikter sedan, inga om eller men utan krass verklighet.

Detsamma tycker jag gäller friskole debatten, vi behöver inte friskolar då vi har ett väl fungerande kommunalt skolväsende men börjar vi tillåta fler och fler friskolor så slås den kommunala verksamheten sönder. Vi ökar på klyftorna och segregeringen mellan samhällsklasserna.  Att privatisera och låta marknaden bestämma är ett honnörsord men vilka ganar det egentligen? oftast är det tyvärr så, att Mammon styr, och de som satsar pengar i friskolor gör inte det av välvilja, utan som en investering och investerare vill ha avkastning på sitt kapital, den som säger annat far med osanning. Titta hur det är ställt med skoldebatten i Sverige, se hur friskolorna tar över mer och mer, det blir inte bättre snarare tvärtom med reklamkampanjer försöker man locka eleverna till sin skola. Vem tror att en annan utveckling  blir resultatet om vi går samma väg med vården i Sverige?

Nej, stopp till friskolor och privatiseringar, stoppa även utförsäljningen av de statliga bolagen som inbringar pengar i stadskassan. Att sälja det som ger pengar är som att "kissa på sig" det blir varmt ett ögonblick!

Inquam


Politik eller vad är det?

Nu är jag lite förvånad, hur kan det komma sig att pressen fokuserar så till 100 % på vad riksdagsmännen håller på med? Varför denna fokusering, är det en smutskastning som iscensatts av dolda krafter eller vad är det frågan om. En konspirations teori! Fokusera på något som intresserar kortsiktigt och dölj dina verkliga handlingar?!

Att svenskarna, på alla möjliga sätt, försöker komma undan skatt är inget nytt och inget som sker i någon viss samhällsklass. Det nya är detta massiva angrepp just på en del av regeringens medlemmar. Varför debatteras inte regeringens försäljningsplaner lika effektivt? Jag vill se samma bevakning och samma protester mot försäljningen av de statliga företagen. varför sälja sådant som regeringen och vi - Sveriges medborgare- tjänar pengar på?

Ta och flytta fokus till sådant som vi vill veta och sådant som vi inte vet. Smutskastning av politiker är både gamla och tröttsamma nyheter, inga nyheter direkt.
Vad ska vi göra för att få slut på detta? Vilka krafter styr, vem bestämmer egentligen vad som ska berättas? Själv passar jag på att gå på toa då ointressanta saker debatteras på nyheterna. Det har blivit många besök på sistone, får börja pudra näsan...


KLimatet igen

Hej igen


Igen hör vi på nyheterna om klimathotet, olika falanger anklagar varandra för att inte sanningen förmedlas korrekt, för att de olika arbetsgrupperna i FN´s klimatgrupp IPCC inte varit tillräckligt noggranna vid sina beräkningar och prognoser. Men vem tjänar på att vara otydlig och skrämma upp befolkningen. Jag anser att informationen ska vara så tydlig och klar som möjligt, och det är den i rapporterna från IPCC, det enda problemet med dem är att de är på tok för omfattande och tjocka för att man frivilligt ska läsa igenom allt som står i dem.

Rent psykologiskt så fungerar vi människor som så, att då vi hör något som vi inte gillar, eller som skrämmer oss, så kör vi med strutstricket, vi stoppar ner huvudet i sanden och hoppas att det besvärliga försvunnit då vi tittar upp igen. Tyvärr så fungerar inte det i verkligheten!

Vi måste agera, både som enskilda medborgare och som nationer. Inte efter nästa val, nästa regering eller nästa generation utan nu på stört! Annars kommer det inte att finnas nåt kvar...

Vill vi verkligen medverka till det?!

Men vad kan vi göra då, vi kan göra massor, börja med vårt eget slösande och sluta upp med det. Allt prat om att det inte är någon ide, eller att någon annan ska... se då var vi tillbaka på strutsnivån igen! Allt är till hjälp i den här situationen. Något vi kan göra direkt:

Sluta köra bil i onödan, helst bara fram till tunnelbana, busstation eller annan kollektiv trafik

Stäng av allt onödigt, standby lägen, ha timer på lampor eller rörelsevakt

Handla med eftertanke, köp det som inte rest så långt och helst ekologiskt odlat

Agera politiskt kräv agerande av våra politiker, otrevliga beslut med moraliskt ansvar måste vi som vuxna acceptera och sluta gnälla över allt!

Det finns massor att göra bara fantasin sätter gränser. Se till att göra det vi kan.
Till nästa gång
Inquam


Koldioxiden i vår atmosfär

Mitt andra inlägg behandla klimathotet


Vart är vi på väg med vår värld, allt vi vill, allt vi kan slutar uppenbarligen med att vi förstör allt som vi värdesätter. Miljöförstöringen har tagit en oanad väg, och vi kan inte styra den, det vi kan, är att försöka mildra dess effekter så att vi kan fortsätta finnas till på vår blå planet.

Både igår och idag har vi hört på nyheterna om att koldioxidhalten i atmosfären ökar betydligt snabbare än vi tidigare trott och beräknat.

Hur mår vår värld och vår civilisation? Är den rent av döende?

Historiskt har flera civilisationer gått under, som resultat av miljöförstöring, men då har det funnits andra platser att flyta till. Eufrat och Tigris området där en blomstrande kultur fanns, men där bevattningen och förvaltningen av jorden satte punkt för allt. Indiancivilisation i Sydamerika, då inte de som européerna förstörde, utan en jordbrukskultur som drabbades hårt av El Niño. Skillnaden denna gång, mot tidigare katastrofer är, att det nu är hela planeten som är berörd och att det inte finns några nya ställen att flytta till!

Larmrapporterna avlöser varandra IPCC, ett FN organ, har skrivit tre rapporter och i dessa beskrivit flera olika scenarier. Dessa scenarier överträffas av verkligheten och utvecklingen idag och den är betydligt allvarligare än alla experter räknat med. Varför, jo utvecklingsbegäret och hetsen i vårt samhälle driver på. Kina och Indien spyr ut föroreningar från sina tusentals kolkraftverk. All koldioxid i luften ökar sakta men säkert på medeltemperaturen i atmosfären. Ett visst mått av denna växthuseffekt behövs för att vi ska ha det bra på planeten Jorden. Men utsläppen idag gör att vi får en ökad uppvärmning av atmosfären och det är ett hot mot vår planet.
Indien och Kina är inte heller knutna till Kyotoprotokollet eftersom de är utvecklingsländer! Men vilka är det som investerar i dessa länder?! Jo, det är vi i väst, som finansierar denna explosiva tillväxt, utan några som helst krav på sig att ta vara på miljön "där borta". Mina förslag är: Inför tvingande regler på investerare och de som etablerar sig, att den lagstiftning som de har i sitt hemland även gäller i det främmande landet. Lämna frikostiga lån till avgasrening i de mest expansiva länderna. Premiera de länder som verkligen bryr sig om sin miljö både på hemmaplan och bortplan.

Fredspriset i år delades mellan IPCC och Al Gore, en annan person som debatterat klimatfrågan flitigt. Tydliggörandet av detta problem i och med fredspristagarna kommer i elfte timmen. Men har all denna kunskap fått världens beslutfattare att agera? Förhandlingar och möten löser av varandra, det pratas och pratas. Men vilka resultat kan vi se? Det käbblas om allt men då all is smält på grund av ett varmare klimat så kommer vår jord att se annorlunda ut. Stora delar av den mark som idag hyser miljonstäder kommer att ligga under vatten. Var bor då alla stora beslutsfattare? De flesta bor just i dessa områden, kan tycka att det är dags att se om sitt eget hus, så att säga!


Vad kan vi då som medmänniskor göra? Alla små bidrag är viktiga. Hos oss här i Sverige är det transporterna som står för en del av de stora utsläppen. Vad kan vi göra, försöka minska på våra egna utsläpp, inte köra så mycket bil, om vi kan dra ner på det, åka kollektivt eller samåka. Vi måste inse att vi själva också har en skyldighet och ett ansvar mot kommande generationer, att göra allt vi kan, för att det över huvud taget ska finnas en chans för några kommande generationer.


För några år sedan gjordes en film, The Day after Tomorrow, som handlade om klimatet, i den filmen fick vi se ödmjuka politiker i väst som vände sig till utvecklingsländer och bad om och fick hjälp, då hela norra halvklotet frös till is. Hollywoods syn på det hela.

Den verklighet som vi kanske har framför oss är kanske inte så olik denna fiktion där man ber varandra om hjälp. Ödmjukhet behövs, att ge och ta, men det måste ske nu inte i morgon.Engångsglas

Hej Alla läsare

Min förhoppning är att ni orkar läsa det jag skriver, jag ska föröska återkomma regelbundet med sådant som jag retar upp mig på eller sånt som helt enkelt måste få berätta om!

Jag undrar över allt engångsglas som sprids runt oss. Har inte de som säljer dryck något ansvar för den tomma förpackningen? Igår var jag in i en butik, jag stannade till framför en hylla fylld av flaskor och burkar av diverse sorter. Av alla dessa var merparten aluminiumburkar, där samtliga ger 50 öre i pant. Av de 15 olika glasflaskorna var det 3 stycken som gav pant. Hur kan detta komma sig, det var inte enbart flaskor av utländskt fabrikat utan flera rena svenska produkter. Detsamma gäller för de flesta plastförpackningar som det säljs dryck i, 50 öre pant oavsett läskinnehåll eller juice. Dock sprider hela mejerinäringen ett stort antal engångsflaskor med sina produkter. Men det är en parentes i detta sammanhang och något som jag ska återkomma till i framtiden.

PLM är ett företag i Sverige som tillverkar förpackningar, förkortningen PLM betyder i detta sammanhang Plåtmanufaktur AB men cyniskt nog kan PLM även stå för Product Lifecycle Management. Intressant faktiskt hur det kan bli, eftersom PLM oftast inte lever upp till detta, med sina engångsglas.
Vi i Sverige är väldigt lydiga medborgare, vi sorterar våra sopor och lägger dem, oftast i rätt kärl. Glasåtervinningen har flera år på nacken och i de flesta kommuner finns glas igloos.
Men lite historia kan också vara på sin plats vad gäller Plåtmanufaktur AB. Redan på Napoleontiden dök de första plåt­för­pack­ning­ar­na för livsmedel upp. I Sverige startade Tornér­hjelm 1890 en liten leksaksfabrik i Åkarp som snart flyttade till Lund och fick namnet AB Bleck­varufabriken. En bit in på 1900-talet flyttade verksamheten till Malmö. Tio år senare, 1919, bildades AB Plåtmanufaktur. Konservburkstillverkningen fick sin första hel­auto­mat­iska tillverkningslinje. Lysekils Emballagefabrik köptes för att få tillgång till en specialfabrik för konservemballage. Så småningom kom även glas- och plast­för­pack­ning­ar in i bilden.

Glaset som samlas in hamnar i Närke där landets enda upparbetnings anläggning. Glaset rensas först ifrån kapsyler, porslin och andra föroreningar innan de krossas. Glasfiber varan som blir säljs sedan till Gullfiber, som gör glasullsisolering, eller till PLM:s glasbruk som tillverkar nya burkar och flaskor. Cirkeln är sluten! Här skulle det kunna vara slut, men så icke.
Denna process fungerar utmärkt, men allt det glas som ingen bär iväg med, vad händer med det? De som vandrat genom städer och samhällen i arla morgonstund och ser spåren efter helgens drickande i staden alla hörn, ibland hela flaskor ibland krossat. Hundägare ondgör sig över faran att gå ut med sitt husdjur, faran att de ska skära sig på tassarna oroar.
Inför pant på alla glas, oavsett land, märke eller dryck. Hur många returflaskor, plast som glas, eller burkar ser vi ligga kvar ute på gator och torg? Oftast inte många. Dessa samlas in väldigt effektivt av ett garde med individer som samlar, pantar och får pengar, lön för mödan. Så återigen: Inför pant på engångsglasen, liknande på plastflaskor, så blir vi av med det resursslöseri som engångsglas innebär.
I väntan på detta så uppmanar jag er alla till en samlad BOJKOTT av icke pantbara glasflaskor och då vi ändå håller på även plastflaskor utan pant. Tänk på detta nästa gång du/ni handlar någon dryck, oavsett om det är på ICA/Konsum eller Systembolaget.

Tack för visat intresse och på återseende
Inquam, nybliven bloggare med intresse för miljö och samhälle


Välkommen till min nya blogg!

Här skriver jag om allt som intresserar mig, samhällskritik blandat med miljöfrågor av alla de slag och annat som jag kommer på att skriva om. Hoppas ni finner det intressant att läsa det jag skriver ihop. Tyvärr så hinner jag inte skriva så ofta som jag vill, ofta kan jag gå och grubbla på ett ämne ett tag innan jag kommer mig för att skriva ner dem.

RSS 2.0